Project wetenschap en techniek - we nemen actief deel!

mardi 8 janvier 2019

De hoofddoelstelling van dit project is  meer jongeren in het technisch - wetenschappelijk  gebeuren verankeren. Aanleiding is de reeds jarenlang aanslepende vaststelling:  “onze ondernemers hebben het steeds moeilijker om geschikte, technisch onderlegde, medewerkers te vinden.”

Onze bedrijven worden soms gedwongen om met hun productieafdelingen en onderzoekscentra uit te wijken naar nabije of verre gebieden waar de gevraagde werkkrachten wel aanwezig zijn.

Technisch - wetenschappelijk goed opgeleide werknemers hebben in ons land, met zijn gekende ondernemersmentaliteit, ongetwijfeld een zeer gunstige arbeidswaarde en kunnen dus uitkijken naar een mooie toekomst, hetzij als werknemer, hetzij als leider van een eigen bedrijf.


Het project heeft als doel kinderen van het basisonderwijs te motiveren voor “Wetenschap en Techniek“. Jongeren zullen hierdoor meer belangstelling krijgen voor het aanbod van wetenschappelijke en technische studierichtingen.

Het beoogde doelpubliek zijn de kinderen van het eerste leerjaar van de derde graad basisonderwijs (het vijfde leerjaar). Waarom die doelgroep?

  • Hun keuze voor het secundair onderwijs is nog niet gemaakt.
  • In hun laatste (6de) leerjaar hebben ze een overvolle agenda met activiteiten.
  • Er volgt dus na het 5de jaar nog een jaar om, samen met de leerkrachten en de ouders, na te denken en te bespreken wat kan en wenselijk is.

In het kader van dit project heeft onze club een succesvolle samenwerking begeleid tussen de basisschool  “De Bron- Lovendegem” en “Aksis Interieur”.
Leerlingen van het 5de leerjaar ( 5A en 5B  ) kregen van hun leerkrachten ( Mevr. Dobbelaere Carmen en Mevr. Peckstadt Bernadette )  een grondige voorbereidende les waar het proces van boom tot houtverwerking werd uitgelegd. De leerlingen mochten tevens een schets maken van een meubeltje die door Aksis zou worden gemaakt tijdens het bedrijfsbezoek.
Op 6 december 2018 vond het bedrijfsbezoek plaats bij Aksis . De voorbereiding en begeleiding van het bezoek werden verzorgd door Généreux en Bénédicte Oushoorn en Anne-Marie Van Renterghem. Na een korte inleiding met videofilmpje over het bedrijf werd aan de leerlingen hoe de schets tot een technische tekening voor de CNC tot stand komt, en hoe dit op een plotter wordt uitgeprint. Daarna volgende een rondleiding in de productie met demonstratie van diverse machines en afwerking van het meubeltje. 6 december : Aksis verzorgde nog voor een Sinterklaas versnapering voor de leerlingen voordat ze terug met de bus naar school vertrokken.
Een evaluatieles werd na het bedrijfsbezoek door de leerkrachten voorzien.

Dirk Hoet.


Images supplémentaires